Nieuw-Schoonoord 1-2b

6881 TV Velp

06-25497834

Ook via Whatsapp

Maandag t/m Vrijdag

Zie Praktisch

Tarieven 2020

Indien er geen vergoeding door de zorgverzekeraar plaatsvindt vanuit de aanvullende verzekering omdat deze niet is afgesloten of omdat de maximale vergoeding is bereikt komt behandeling voor eigen rekening. Deze wordt rechtstreeks bij u in rekening gebracht, u ontvangt de factuur aan het begin van de opvolgende maand.

Daarbij gelden de volgende tarieven:
Zitting Fysiotherapie – 1000 € 31.00
Zitting Fysiotherapie aan huis – 1001 € 45.00
Intake, onderzoek & screening – 1864 € 42.50
Intake en onderzoek na verwijzing – 1870 € 42.50
Intake en onderzoek na verwijzing thuis – 1871 € 55.00
Niet nagekomen afspraak – te laat afgemeld € 20.00

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen uiterlijk 24 uur voorgaand aan die behandeling afgezegd worden. Indien u de afspraak niet tijdig afzegt wordt bovenstaand tarief in rekening gebracht. Deze nota wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekering.

Indien de patiënt in verzuim blijft met betrekking tot het voldoen van de factuur is van Harten Fysiotherapie gerechtigd een incassoadvocaat in te schakelen. Alle daarbij behorende kosten, inclusief het openstaande gedeclareerde bedrag, komen voor rekening van de patiënt.